magellan - tworzymy rozwiązania

Notowanie giełdowe

Aktualności

01.09.2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 września 2016 roku

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

01.09.2016 Uchwały NWZA z dnia 01.09.2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

24.08.2016 Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Raporty/RaportyOkresowe/Year/2016/Quarter/2/Default.aspx

03.08.2016 Uchwały NWZA z dnia 03.08.2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla Inwestorów

Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

tel. +48 42 272 31 00
fax +48 42 272 31 01
grzegorz.grabowicz@magellan.pl

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Kier. Działu Marketingu

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2016 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie