magellan - tworzymy rozwiązania

Notowanie giełdowe

Aktualności

13.05.2016 Spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Raporty/RaportyOkresowe/Year/2016/Quarter/1/Default.aspx

29.04.2016 Uchwały ZWZA

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

27.04.2016 Aktualizacja projektów uchwał na ZWZA

Aktualizacja projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZA, które odbędzie się 29.04.2016 r. w Warszawie. Autopoprawka związana jest ze zmianą kolejności głosowania nad projektami uchwał.
Aktualności - strona główna,AKTUALNOSCI http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

27.04.2016 Wyniki sprzedaży za I kwartał 2016 roku

W I kwartale 2016 Grupa Magellan podpisała umowy o wartości 545.981 tys. PLN, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do I kwartału 2015
Aktualności - strona główna

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla Inwestorów

Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

tel. +48 42 272 31 00
fax +48 42 272 31 01
grzegorz.grabowicz@magellan.pl

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Kier. Działu Marketingu

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2016 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie