Relacje Inwestorskie

A A A |

Notowania

Informacje RI

30.11.2016 Uchwały NWZA z dnia 30.11.2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

10.11.2016 Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2016

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Raporty/RaportyOkresowe/Year/2016/Quarter/3/Default.aspx

28.10.2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.11.2016 roku

Aktualności - relacje inw.,Aktualności - strona główna http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx

Akcjonariat

wykres udziałów

Mediona Sp. z o.o. (dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A.)
Akcje własne Magellan S.A.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Relacje Inwestorskie

Paulina Szwed-Dobrzyńska Kier. Działu Marketingu

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2016 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie