Zarząd

A A A |

Krzysztof Kawalec

Prezes Zarządu Magellan S.A. Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Urban Kielichowski

Członek Zarządu Magellan S.A. Urban Kielichowski związany jest ze Spółką od maja 2009 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Rafał Karnowski

Członek Zarządu Magellan S.A. Rafał Karnowski związany jest ze Spółką od maja 2000 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, Kierunek Prawo, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

Emanuele Bona

Członek Zarządu Magellan S.A. Emanuele Bona posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem inżynierii przemysłowej na POLITECNICO DI TORINO w Turynie. W 2001 roku ukończył program MBA na MIT SLOAN - Szkoła Zarządzania Cambridge (MA), USA.

Radosław Moks

Członek Zarządu Magellan S.A. Radosław Moks rozpoczął karierę w Spółce w 2003 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, które zdobył na wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto posiada dyplom Executive Master of Business Administration Towson University & University of Baltimore.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2017 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie